درخواست اف.بی.آی. از شرکت یاهو برای ارائه اطلاعات شخصی کاربران

درخواست اف.بی.آی. از شرکت یاهو برای ارائه اطلاعات شخصی کاربران

شرکت یاهو فاش کرد که پلیس فدرال آمریکا از این شرکت خواسته است که اطلاعات شخصی برخی کاربران را در اختیار پلیس فدرال قرار دهد. به گزارش پرس شیعه؛ شرکت یاهو فاش کرد که اف.بی.آی.، پلیس فدرال آمریکا با ارسال سه نامه محرمانه...