سامانه اطلاعات مکانی بومی طراحی شد در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران؛

سامانه اطلاعات مکانی بومی طراحی شد

محققان در یک شرکت دانش بنیان موفق به طراحی سامانه اطلاعات مکانی شدند تا به وسیله آن نمایی مکان محور از داده ها و اطلاعات را در اختیار کاربران قرار گیرد. به گزارش پرس شیعه؛ ماهیار سلطانی، مجری طرح « سامانه اطلاعات...