ماجرای جاسوسی شهرام امیری از آغاز تا فرجام! عواقب جاسوسی برای سازمان سیا

ماجرای جاسوسی شهرام امیری از آغاز تا فرجام!

مقامات آمریکایی به واشنگتن‌پست گفته بودند که امیری به حساس‌ ترین اطلاعات هسته‌ای ایران دسترسی نداشته، اما در تائید اطلاعاتی که واشنگتن از منابع دیگر به‌دست آورده بوده و هم‌چنین ارائه جزئیات در مورد چند سایت...