ارائه اطلاعات ژنتیکی؛ شرط اجباری برای زندگی و مسافرت به کویت است

ارائه اطلاعات ژنتیکی؛ شرط اجباری برای زندگی و مسافرت به کویت است

 ساینس آلرت نوشت: امسال دولت کویت اعلام کرده است، اولین کشوری در جهان خواهد بود که برای همه گردشگرانی که به این کشور سفر می‌کنند اعم از شهروندان کویتی و غیرکویتی، ارائه اطلاعات DNA به مسئولان این کشور جهت آزمایش را...