عدم اعتدال از مشکلات امروز جامعه است حضرت آیت الله علوی گرگانی:

عدم اعتدال از مشکلات امروز جامعه است

 آیت الله علوی گرگانی با بیان اینکه عدم اعتدال از مشکلات امروز در جامعه است گفتند: خداوند برای تمام انسانها راه و روش بیان کرده است. به گزارش پرس شیعه؛ حضرت آیت الله علوی گرگانی پیش از ظهر امروز در دیدار جمعی از طلاب طب...