عده‌ای در داخل ‌با زیر پاگذاشتن اعتقادات اسلامی اهداف دشمن را دنبال می‌کنند آیت الله دری نجف‌ آبادی:

عده‌ای در داخل ‌با زیر پاگذاشتن اعتقادات اسلامی اهداف دشمن را دنبال می‌کنند

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: یک عده در داخل نیز با زیر پاگذاشتن اعتقادات اسلامی اهداف دشمن را دنبال کرده و در دانشگا‌ه‌ها و دیگر مجامع عمومی حرف‌هایی ‌علیه اسلام و دین بر زبان می‌رانند. به گزارش پرس شیعه؛...