هماهنگی اعراب ضد ایران در نیویورک

هماهنگی اعراب ضد ایران در نیویورک

وزرای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با برگزاری نشستی در نیویورک، همسو با مواضع عربستان مدعی شدند که ایران در حال سیاسی کردن حج است! به گزارش پرس شیعه؛ این نشست دیروز (یکشنبه) در مقر نمایندگی عربستان در نیویورک به...