اصرار ولی‌ عهد سعودی برای دریافت نشان ملی فرانسه

اصرار ولی‌ عهد سعودی برای دریافت نشان ملی فرانسه

نخست وزیر اسبق فرانسه و یکی از نامزدهای احتمالی راست گرایان برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۷ این کشور تاکید کرد که محمد بن نایف ولیعهد و وزیرکشور عربستان پیشنهاد دریافت عالی‌ترین نشان ملی فرانسه را مطرح و بر آن پافشاری...