تیم تحقیقات ویژه حمله تروریستی به پایگاه هوایی هند تشکیل شد

تیم تحقیقات ویژه حمله تروریستی به پایگاه هوایی هند تشکیل شد

اعظم سلیمان نماینده وزارت کشور پاکستان در ایالت پنجاب، با صدور حکمی، تیم تحقیقات ویژه را مسئول رسیدگی به حمله تروریستی پایگاه هوایی هند کرد. به گزارش پرس شیعه،به نقل از «داون نیوز»، اعظم سلیمان نماینده وزارت کشور...