اعلام جنگ وزیر کشور بحرین به شیعیان

اعلام جنگ وزیر کشور بحرین به شیعیان

دبیرکل سازمان اروپایی- بحرینی حقوق بشر، سخنان وزیر کشور بحرین را به منزله اعلام جنگ علیه شیعیان این کشور و توجیه هر نوع ظلم و ستمی بر آنان اعلام کرد. به گزارش پرس شیعه، به نقل از سایت منامه پست، حسین جواد پرویز، دبیرکل...