مردم بحرین به تحصن در مقابل منزل شیخ «عیسی قاسم» ادامه دادند برای شصت و نهمین روز متوالی؛

مردم بحرین به تحصن در مقابل منزل شیخ «عیسی قاسم» ادامه دادند

مردم بحرین برای شصت و نهمین روز متوالی، به منظور اعلام همبستگی با آیت الله شیخ عیسی قاسم به تحصن در مقابل منزل وی ادامه دادند. به گزارش پرس شیعه به نقل از «صوت المنامه»، مردم بحرین همچنان به تحصن در مقابل منزل آیت الله...