اعمال لیله الرغائب

اعمال لیله الرغائب

اولین شب جمعه ماه رجب را «لیله الرغائب» (یعنى شب دلدادگان) می‌گویند و براى آن عملى با فضیلت بسیار از حضرت رسول صلى اللّه علیه و آله وارد شده است. به گزارش پرس شیعه؛ در اعمال این شب آمده است: بدان که اولین شب جمعه ماه رجب...