اغتشاش و آتش افروزی کارکنان بن لادن در مکه

اغتشاش و آتش افروزی کارکنان بن لادن در مکه

کارکنان خشمگین شرکت بن لادن در عربستان سعودی ساختمان های محل اسکان خود را در منطقه ام الکتاد مکه آتش زدند. به گزارش پرس شیعه؛ کارکنان شرکت عمرانی بن لادن عربستان به دلیل تأخیر در پرداخت حقوقشان تعدادی از ساختمان های...