آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز سال ۹۵ افتتاح می شود دبیر ستاد علوم شناختی؛

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز سال ۹۵ افتتاح می شود

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی از افتتاح آزمایشگاه ملی نقشه برداری در دانشگاه تهران در اوایل سال ۱۳۹۵ خبر داد. به گزارش پرس شیعه؛ کمال خرازی، در مراسم اختتامیه هفته آگاهی از مغز که عصر دیروز در...