همایش ملی بازخوانی ماهیت تشیع انگلیسی برگزار می‌شود در تالار سوره حوزه هنری؛

همایش ملی بازخوانی ماهیت تشیع انگلیسی برگزار می‌شود

اولین همایش ملیبازخوانی ماهیت تشیع انگلیسی به همراه آیین رونمایی از کتاب مرجعیت موروثی یا تشیع انگلیسی بر گزار می‌شود. به گزارش پرس شیعه؛ اولین همایش ملی «بازخوانی ماهیت تشیع انگلیسی» و با موضوع «تاملی بر مبانی فکری...