جوانان افسران جنگ نرم هستند امام جمعه گرگان:

جوانان افسران جنگ نرم هستند

گرگان - امام جمعه گرگان با بیان اینکه جوانان باید قدر خودشان را بدانند، گفت: جوانان کشور ما در حال حاضر به عنوان افسران جنگ نرم محسوب می شوند. به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله سید کاظم نورمفیدی در خطبه های نماز عبادی - سیاسی...