تصاویر؛ سوگند وفاداری افسران عراقی در حرم امام‌ حسین (ع)

تصاویر؛ سوگند وفاداری افسران عراقی در حرم امام‌ حسین (ع)

تعدادی از افسران فارع التحصیل از دانشکده‌ های نظامی عراق، با تشرف به زیارت مرقد امام حسین (ع)، در حرم آن حضرت سوگند وفاداری یاد کردند. به گزارش پرس شیعه؛ ستوان فلاح الاسدی یکی از این افسران گفت: "امروز از دانشکدۀ نظامی...