مغز متفکر حمله شیمیایی به تازه شناسایی شد

مغز متفکر حمله شیمیایی به تازه شناسایی شد

یکی از فرماندهان ارشد بسیج مردمی عراق، از شناسایی مغز متفکر عملیات حمله شیمیایی به منطقه تازه خبر داد. به گزارش پرس شیعه؛ عدی الخدران تاکید کرد: اطلاعاتی قطعی به دست آوردیم که ثابت می کند مغز متفکر حملۀ شیمیایی به...