جنگ زیرپوستی ایران و آمریکا بر سر جوان ایرانی در جدیدترین شماره خط حزب‌ الله مطرح شد؛

جنگ زیرپوستی ایران و آمریکا بر سر جوان ایرانی

خط حزب‌ الله در بیست و نهمین شماره خود در گزارشی به بررسی جنگ نرمِ زیرپوستی بسیار فراگیر بین جمهوری اسلامی و آمریکا با عنوان افسر جنگ نرم، سرباز حقیقت است پرداخته است. به گزارش پرس شیعه؛ بیست و نهمین شماره هفته‌نامه...