افشای هویت یک افسر کویتی داعش

افشای هویت یک افسر کویتی داعش

یک افسر کویتی که در نیروی دریایی انگلیس آموزش دیده بود، به گروه تروریستی داعش پیوسته است. به گزارش پرس شیعه؛ پیوستن این افسر کویتی نگرانی هایی را در خصوص امکان استفادۀ داعش از اطلاعات نظامی دریایی او به وجود آورده...