افشاگری مجتهد درباره مانور ارتش سعودی

افشاگری مجتهد درباره مانور ارتش سعودی

فعال عربستانی با نام مستعار "مجتهد" فاش کرد که تمرین‌های نظامی ارتش سعودی در شمال عربستان برای آمادگی جهت دخالت در سوریه انجام می شود. به گزارش پرس شیعه، مجتهد که به خاطر افشای وقایع پشت پرده خاندان حاکم شهرت و...