گرفتاری مرحوم قاضی به خاطر افشای یک سر

گرفتاری مرحوم قاضی به خاطر افشای یک سر

مرحوم حضرت آیت الله العظمی سید علی آقا قاضی به سید هاشم حداد می فرمود: سرّ را فاش مکن که گرفتار می‌شوی! روزی می‌‌رسد که از اطراف و اکناف بیایند و عتبه درت را ببوسند. به گزارش پزس شیعه؛ مرحوم آقا قاضی تبریزی روزی به من...