موفقیتهای ارتش سوریه باعث هراس عربستان و ترکیه شده است

موفقیتهای ارتش سوریه باعث هراس عربستان و ترکیه شده است

استاد دانشگاه بردفورد انگلستان با اشاره به اینکه ایجاد «منطقه امن» در سوریه عملی نخواهد شد گفت: موفقیتهای ارتش سوریه، عربستان و ترکیه را به فکر بازبینی موقعیت خود در سوریه واداشته است. به گزارش پرس شیعه به نقل...