تکیه ای در فلسطین که روزانه ۶۰۰۰ افطاری می دهد

تکیه ای در فلسطین که روزانه ۶۰۰۰ افطاری می دهد

تکیه ابراهیمی از برجسته ترین نمادهای شهر "الخلیل" فلسطین است که در ماه مبارک رمضان نام آن بیشتر بر سر زبان ها می افتد؛ چراکه روزانه ۶۰۰۰ وعده افطار میان نیازمندان تقسیم می کند. به گزارش رس شیعه؛ شهر الخلیل از شهرهای...