مدیر مسئول روزنامه «افغانستان تایمز» مورد سوء قصد قرار گرفت

مدیر مسئول روزنامه «افغانستان تایمز» مورد سوء قصد قرار گرفت

مدیر مسئول روزنامه «افغانستان تایمز» از سوء قصد افراد مسلح ناشناس در شهر کابل جان سالم بدر برد. به گزارش پرس شیعه به نقل از «رادیو کلید»، «عبدالصبور سریر» مدیر مسئول روزنامه افغانستان تایمز، شب گذشته از یک سوء قصد در...