برای از بین بردن افکار تروریستی باید مذاهب را به هم نزدیک کنیم؛ تجربه جنگ های صلیبی باید به نزدیکی اسلام و مسحیت کمک کند آیت‌ الله مکارم شیرازی:

برای از بین بردن افکار تروریستی باید مذاهب را به هم نزدیک کنیم؛ تجربه جنگ های صلیبی باید به نزدیکی اسلام و مسحیت کمک کند

دشمنان مشترک، مخالفان مذاهب و ادیان هستند؛ خواه شیطان پرستان باشند یا امثال آنها؛ بنابراین هم در مقابل سیاست مداران دنیا هستیم و هم در مقابل کسانی که منکر مذاهب هستند. به گزارش پرس شیعه؛ حضرت آیت الله مکارم شیرازی،...