افزایش فشار افکار عمومی بر اوباما در آستانه سفر به عربستان

افزایش فشار افکار عمومی بر اوباما در آستانه سفر به عربستان

رئیس جمهور آمریکا که به دلیل منتشر نشدن اسناد مربوط به نقش عربستان در ارتباط با حملات ۱۱ سپتامبر تحت انتقاد قرار داشت اکنون در آستانه سفر به ریاض با افزایش فشار افکار عمومی مواجه شده است. به گزارش پرس شیعه به نقل از...