اقامت ۶۰ لبنانی مقیم کویت لغو شد

اقامت ۶۰ لبنانی مقیم کویت لغو شد

مسئولان کویت اقامت ۶۰ لبنانی مقیم این کشور را به اتهام ارتباط با حزب الله لبنان لغو کردند. به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه القبس چاپ کویت، مسئولان کویت اقامت ۶۰ لبنانی را به اتهام ارتباط با جنبش حزب الله لبنان لغو...