ضرورت گسترش مناسبات دفاعی با حفظ اقتدار نظام

ضرورت گسترش مناسبات دفاعی با حفظ اقتدار نظام

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: باید با حفظ اقتدار جمهوری اسلامی ایران و مولفه های رشد قدرت خود بتوانیم در شرایط منطقی و متوازن، مناسبات دفاعی را با کشورهای مختلف گسترش دهیم به گزارش پرس شیعه؛ سردار حسین دهقان،...