تحریم های نفتی به اقتصاد ایران کمک کرد شبکه سی‌ ان‌ بی‌ سی :

تحریم های نفتی به اقتصاد ایران کمک کرد

گزارش های بین المللی از رشد اقتصادی ایران در سالهای اخیر نشان می دهد اقتصاد ایران اتکای کمتری به صادرات نفت داشته است. به گزارش پرس شیعه؛ شبکه سی ان بی سی در تحلیل از صادرات نفت خام ایران نوشته است تحریم های نفتی در...