اذعان ولی عهد بحرین به ناکامی چشم انداز ۲۰۳۰

اذعان ولی عهد بحرین به ناکامی چشم انداز ۲۰۳۰

اقتصاد بحرین طی سالیان اخیر بحرانهای زیادی را پشت سر گذاشته و هم اکنون فقط نامی از آن باقی مانده است. به گزارش پرس شیعه به نقل از سایت مرأه البحرین، ولیعهد این کشور سال ۲۰۰۲ زمانی که به شهر الدراز رفت، صلاح دید به جای...