عربستان تزریق ۳ میلیارد ریال به اقتصاد مصر را متوقف کرد روزنامه المصری الیوم خبر داد

عربستان تزریق ۳ میلیارد ریال به اقتصاد مصر را متوقف کرد

برخی منابع آگاه گزارش دادند که عربستان سعودی با نقض تعهدات خود به طرف مصری تزریق ۳ میلیارد ریال به اقتصاد مصر را متوقف کرده است. به گزارش پرس شیعه، روزنامه المصری الیوم به نقل از برخی منابع آگاه نوشت که طرف سعودی در...