شکوفایی اقتصاد نیازمند رشد فرهنگ در جامعه است

شکوفایی اقتصاد نیازمند رشد فرهنگ در جامعه است

مشهد ـ دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد گفت: فرهنگ زیربنای همه امور بوده و رشد اقتصاد و سیاست مبتنی بر رشد و تقویت فرهنگ است.به گزارش پرس شیعه، علی ناصری ظهر جمعه در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه مشهد...