افزایش نرخ آب و برق در کویت، اقدامی تحریک آمیز علیه اقتصاد این کشور است

افزایش نرخ آب و برق در کویت، اقدامی تحریک آمیز علیه اقتصاد این کشور است

اقدام مجلس کویت در افزایش بهای آب و برق فقط برای غیرکویتی ها، تصمیمی نژادپرستانه و تحریک آمیز بوده و آینده اقتصاد این کشور را زیر سوال می برد. به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه رای الیوم، اقدام مجلس کویت در افزایش...