اقدامات تروریستی سوریه با اهداف سیاسی شدت گرفته است بشار الجعفری:

اقدامات تروریستی سوریه با اهداف سیاسی شدت گرفته است

رئیس هیات مذاکره کننده دولت سوریه در مذاکرات ژنو تشدید اقدامات تروریستی را دارای اهداف سیاسی دانست که توسط دست های خارجی هدایت می شود. به گزارش پرس شیعه به نقل از المیادین، «بشار الجعفری» رئیس هیات مذاکره کننده دولت...