اقرار اوباما به بزرگترین اشتباه دوران ریاست جمهوری از نظر خودش

اقرار اوباما به بزرگترین اشتباه دوران ریاست جمهوری از نظر خودش

رئیس جمهوری آمریکا با اذعان به هرج و مرج حاکم بر لیبی از عدم دوراندیشی درباره آنچه که پس از حمله ناتو به این کشور روی داد، به عنوان بزرگترین اشتباه دوران زمامداری خود یاد کرد. به گزارش پرس شیعه؛ «باراک اوباما» رئیس...