روایت زندگی سهروردی در رمان اقلیم هشتم برای مخاطب نوجوان منتشر شد

روایت زندگی سهروردی در رمان اقلیم هشتم

محسن هجری در رمان اقلیم هشتم نحوه‌ی شکل‌گیری آرا و افکار منحصر به فرد شیخ شهاب‌ الدین سهروردی در زمینه‌ی فلسفه را برای نوجوانان روایت کرده است. به گزارش پرس شیعه؛ این رمان در قالب طرح «نوجوان امروز» با توصیف حمله...