روسیه در کنفرانس آسیا – اقیانوسیه شرکت خواهد کرد

روسیه در کنفرانس آسیا – اقیانوسیه شرکت خواهد کرد

وزارت خارجه روسیه از شرکت این کشور در دور جدید کنفرانس آسیا – اقیانوسیه که قرار است در لائوس تشکیل شود خبر داد. به گزارشپرس شیعه به نقل از تاس، مدیر بخش همکاری های آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه روسیه از شرکت کشورش در دور...