همکاری پژوهشگاه اقیانوس شناسی با نیروی دریایی ارتش

همکاری پژوهشگاه اقیانوس شناسی با نیروی دریایی ارتش

پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و نیروی دریایی ارتش تفاهم نامه ای در حوزه های علمی، آموزشی و تحقیقاتی منعقد کردند. به گزارش پرس شیعه؛ در تفاهم نامه منعقد شده بین پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی و نیروی دریایی ارتش...