کاری که البغدای خواست اما نیروهایش به آن نه گفتند!

کاری که البغدای خواست اما نیروهایش به آن نه گفتند!

فرماندۀ نیروهای آمریکا در خاورمیانه گفت ابو بکر البغدادی از تروریست های داعش خواسته بود در شهر منبج تا پای مرگ مبارزه کنند اما آنان با سرپیچی از دستور او ترجیح دادند به شمال شهر فرار کنند. به گزارش پرس شیعه به نقل از سی...