وقوع انفجار در ساختمان امنیت ملی یمن در استان لحج

وقوع انفجار در ساختمان امنیت ملی یمن در استان لحج

منابع رسانه ای از وقوع انفجار در ساختمان «امنیت ملی» یمن در شهر الحوطه واقع در استان لحج خبر می دهند. به گزارش پرس شیعه به نقل از العهد، یک انفجار در ساختمان «امنیت ملی» یمن در شهر الحوطه واقع در استان لحج به وقوع...