تلویزیون السومریه از مرجعیت عالی شیعیان عراق عذرخواهی کرد

تلویزیون السومریه از مرجعیت عالی شیعیان عراق عذرخواهی کرد

مدیریت شبکه تلویزیون السومریه از اهانت غیر عمد به ملت عراق و مرجعیت عالی این کشور و دیگر مراجع و علمای دین عذرخواهی کرد. به گزارش پرسی شیعه؛ شبکه تلویزیون محلی السومریه روز پنجشنبه در بیانیه ای که یکی از مجریان این...