محکوم شدن کودک ۴ ساله مصری به حبس ابد!

محکوم شدن کودک ۴ ساله مصری به حبس ابد!

دادگاه نظامی مصر، نام یک کودکِ چهار ساله را در فهرست افراد محکوم به به حبس ابد درج کرد. به گزارش پرس شیعه، دادگاه نظامی مصر، هفته گذشته فهرستی را از اسامی ۱۰۰ متهم محکوم به حبس ابد منتشر کرد، که یکی از آن ها کودکی چهار...