المانیتور: ایران در حال ایجاد مرکز مالی آزاد است

المانیتور: ایران در حال ایجاد مرکز مالی آزاد است

پایگاه اینترنتی المانیتور به نقل از مقامات ایرانی از اقدام این کشور برای افزایش سرمایه گذاری های خارجی از طریق یک مرکز آزاد مالی خبر می دهد. به گزارش پرس شیعه؛ پایگاه اینترنتی المانیتور به نقل از مقامات ایرانی از...