عامل انتحاری مسجد شیعیان احساء مصری بود

عامل انتحاری مسجد شیعیان احساء مصری بود

سخنگوی وزارت کشور عربستان در امور امنیتی فاش کرد که یک تبعه مصری در حمله تروریستی به مسجد امام رضا (ع) در محله المحاسن شهر احساء عربستان دست داشته است. به گزارش پرس شیعه، مقامات سعودی اخیرا ماهیت فرد انتحاری کشته شده در...