حملۀ بزرگِ عربستان به بندر مرزی یمن شکست خورد

حملۀ بزرگِ عربستان به بندر مرزی یمن شکست خورد

حملۀ گستردۀ ارتش عربستان سعودی و مزدورانش در یمن به بندر مرزی میدی در استان حجه شکست خورد. به گزارش پرس شیعه، یک منبع نظامی یمنی تاکید کرد که نظامیان سعودی و مزدورانِ آن ها در یمن، با پشتیبانی هوایی گستردۀ جنگنده ها و...