علمای سعودی، قرآن را تحریف کردند؛ مقصود از المغضوب علیهم ایرانی‌ ها هستند! + سند

علمای سعودی، قرآن را تحریف کردند؛ مقصود از المغضوب علیهم ایرانی‌ ها هستند! + سند

خصومت حکام سعودی با ایران، علمای این رژیم را برآن داشت تا در ترجمه قرآن کریم، مقصود از المغضوب علیهم را ایرانی‌ها تفسیر کنند. به گزارش پرس شیعه به نقل از "الوعی نیوز"؛ عربستان سعودی اخیراً نسخه جدیدی از قرآن کریم را با...