النجیفی: حضور سردار سلیمانی در فلوجه غیر قانونی است

النجیفی: حضور سردار سلیمانی در فلوجه غیر قانونی است

استاندار سابق نینوا با غیر قانونی خواندن حضور حزب الله لبنان و سردار قاسم سلیمانی در نبرد فلوجه، ادعا کرد که این مساله سبب ساز دخالت های آشکارِ منطقه ای است. به گزارش پرس شیعه؛ اثیل النجیفی افزود: مشارکت اینان، موجب می...