تونس پیش از حوادث بن قردان مشغول مبارزه با تروریسم بوده است

تونس پیش از حوادث بن قردان مشغول مبارزه با تروریسم بوده است

الهادی مجدوب وزیر کشور تونس در سخنانی اظهار داشت: مبارزه با تروریسم در تونس به هفته های اخیر محدود نمی شود، بلکه ما مدتها پیش از وقوع حوادث بن قردان با تروریسم درگیر هستیم. به گزارش پرس شیعه به نقل از العهد، «الهادی...