ارتش یمن بخشی از استان تعز را آزاد کرد

ارتش یمن بخشی از استان تعز را آزاد کرد

ارتش یمن و کمیته های مردمی منطقه الوازعیه در استان تعز در جنوب صنعا را از اشغال نیروهای متجاوز و مزدوران آنها آزاد کردند. به گزارش پرس شیعه؛ منابع ارتش یمن اعلام کردند که ارتش و کمیته های مردمی توانستند مناطق مشرف به...